(1)
สิตไทย ศ.; ตันเจริญ ด.; ตันวัฒนะ ญ. . ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก. JSMT 2023, 6, 62-74.