กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพที่ส่งเสริมสมรรถนะของครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเฉพาะที่เน้นการคิดขั้นสูง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล