[1]
แจ้งสว่าง ป., พงษ์โสภณ พ. , จันทรขันตี เ. และ ทานาค เ. 2022. การประเมินเพื่อการเรียนรู้และการประเมินเป็นการเรียนรู้: รูปแบบการประเมินการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ปรับใหม่. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE). 5, 2 (ก.ย. 2022), 332–340. DOI:https://doi.org/10.14456/jsse.2022.35.