[1]
สิทธิศาสตร์ พ., กะตะศิลา เ. , บาททอง ว. , มะเดื่อ ย. และ สมบัติวงศ์ พ. 2022. ศักยภาพด้านพลังงานของถ่านอัดแท่งจากฝักหางนกยูงฝรั่งและฝักมะค่าโมง. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE). 5, 2 (มิ.ย. 2022), 202–214. DOI:https://doi.org/10.14456/jsse.2022.23.