[1]
ช่างทอง ก. และ อรัญ ว. 2022. ความน่าจะเป็นของคุณสมบัติย้อนกลับบนกรุปการหมุนรูป. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE). 5, 2 (ก.ย. 2022), 241–248. DOI:https://doi.org/10.14456/jsse.2022.28.