[1]
วรรณพันธุ์ จ. และ ตาดี ส. 2022. ผลเฉลยของสองสมการไดโอแฟนไทน์ n^{2x}+2^y=z^2 และ n^{2x}-2^y=z^2. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE). 5, 2 (ก.ย. 2022), 236–240. DOI:https://doi.org/10.14456/jsse.2022.27.