[1]
สุภาษร ศ. 2022. ดัชนีผู้เขียน. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE). 5, 2 (ก.ย. 2022), 341–342.