(1)
สิทธิศาสตร์ พ.; กะตะศิลา เ. .; บาททอง ว. .; มะเดื่อ ย. .; สมบัติวงศ์ พ. . ศักยภาพด้านพลังงานของถ่านอัดแท่งจากฝักหางนกยูงฝรั่งและฝักมะค่าโมง. J. Sci. & Sci. Educ. 2022, 5, 202-214.