สิทธิศาสตร์ พ., กะตะศิลา เ. ., บาททอง ว. ., มะเดื่อ ย. ., & สมบัติวงศ์ พ. . (2022). ศักยภาพด้านพลังงานของถ่านอัดแท่งจากฝักหางนกยูงฝรั่งและฝักมะค่าโมง. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 5(2), 202–214. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.23