ช่างทอง ก., & อรัญ ว. . (2022). ความน่าจะเป็นของคุณสมบัติย้อนกลับบนกรุปการหมุนรูป. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 5(2), 241–248. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.28 (Original work published 27 มิถุนายน 2022)