ตาดี ส. (2022). บางระบบส่วนตกค้างบริบูรณ์ในจำนวนเต็มเกาส์เซียน. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 5(2), 249–258. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.26 (Original work published 6 สิงหาคม 2022)