วรรณพันธุ์ จ., & ตาดี ส. (2022). ผลเฉลยของสองสมการไดโอแฟนไทน์ n^{2x}+2^y=z^2 และ n^{2x}-2^y=z^2. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 5(2), 236–240. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.27 (Original work published 6 สิงหาคม 2022)