แจ้งสว่าง ปัญญา, พงษ์โสภณ พงศ์ประพันธ์, จันทรขันตี เอกภูมิ, และ ทานาค เอกรัตน์. 2022. “การประเมินเพื่อการเรียนรู้และการประเมินเป็นการเรียนรู้: รูปแบบการประเมินการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ปรับใหม่”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) 5 (2):332-40. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.35.