ตาดี สุธน. (2022) 2022. “บางระบบส่วนตกค้างบริบูรณ์ในจำนวนเต็มเกาส์เซียน”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) 5 (2):249-58. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.26.