สิทธิศาสตร์ พ., กะตะศิลา เ. ., บาททอง ว. ., มะเดื่อ ย. . และ สมบัติวงศ์ พ. . (2022) “ศักยภาพด้านพลังงานของถ่านอัดแท่งจากฝักหางนกยูงฝรั่งและฝักมะค่าโมง”, วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 5(2), น. 202–214. doi: 10.14456/jsse.2022.23.