[1]
สิทธิศาสตร์ พ., กะตะศิลา เ. ., บาททอง ว. ., มะเดื่อ ย. ., และ สมบัติวงศ์ พ. ., “ศักยภาพด้านพลังงานของถ่านอัดแท่งจากฝักหางนกยูงฝรั่งและฝักมะค่าโมง”, J. Sci. & Sci. Educ., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 202–214, มิ.ย. 2022.