สิทธิศาสตร์ พ., กะตะศิลา เ. ., บาททอง ว. ., มะเดื่อ ย. ., และ สมบัติวงศ์ พ. . “ศักยภาพด้านพลังงานของถ่านอัดแท่งจากฝักหางนกยูงฝรั่งและฝักมะค่าโมง”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), ปี 5, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, น. 202-14, doi:10.14456/jsse.2022.23.