กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การยอมรับเทคโนโลยีและความสำเร็จของระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้โดยมีความพึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นตัวแปรส่งผ่าน กรณีศึกษาแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy