(1)
เบ็ญฤทธิ์ ป.; ปานรอด ว.; อุเซ็ง น. เพิ่มความสนุก ประโยชน์ และลดความเสี่ยง สามารถยกระดับความตั้งใจในการยอมรับการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุในยุคโควิค 19. KAB Journal 2023, 17, 1-17.