[1]
เบ็ญฤทธิ์ ป., ปานรอด ว., และ อุเซ็ง น., “เพิ่มความสนุก ประโยชน์ และลดความเสี่ยง สามารถยกระดับความตั้งใจในการยอมรับการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุในยุคโควิค 19”, KAB Journal, ปี 17, ฉบับที่ 26, น. 1–17, มิ.ย. 2023.