[1]
หมวดทอง อ. 2017. เกลือ และประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานชุมชนในอีสาน. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment. 29, (Jan. 2017), 165.