[1]
ล่อใจเ., อานโพธิ์ทองก. and ศรีเสาวนันท์อ. 1. ไม้และอิฐในการก่อสร้างเรือนชาวไทเหนือ ชุมชนบ้านหนองเงิน เชียงตุง เมียนมาร์. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment. 28, (1), 41.