[1]
วัสสันตชาติน. 1. การเสื่อมสภาพของพระพุทธรูปอันเนื่องมาจากเกลือ กรณีศึกษา: พระพุทธรูปในพระอุโบสถหลังเดิม วันอินทารามวรวิหาร กทม. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment. 24, (1), 205.