[1]
-, - 1. ปกหน้า, คำนำ (Forward),รายชื่อผู้เขียนบทความ. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment. 11, (1).