[1]
-ก. 1. ประวัติและผลงาน. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment. 9, (1), 1.