[1]
-พ. 1. ประณีตศิลปกรรมของไทย. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment. 9, (1), 19.