[1]
-ก. 1. ประวัติวัดยานนาวา. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment. 9, (1), 125.