(1)
-, -. ปกหน้า, คำนำ (Forward),รายชื่อผู้เขียนบทความ. Arch SU Journal 1, 11.