(1)
-, -. ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร | INTRODUCTION. Arch SU Journal 1, 30.