-, -. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ | Peer Review. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, v. 28, 11.