ล่อใจเ.; อานโพธิ์ทองก.; ศรีเสาวนันท์อ. ไม้และอิฐในการก่อสร้างเรือนชาวไทเหนือ ชุมชนบ้านหนองเงิน เชียงตุง เมียนมาร์. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, v. 28, p. 41, 11.