-, -. ปกหน้า, คำนำ (Forward),รายชื่อผู้เขียนบทความ. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, v. 11, 11.