-พ. หัวข้อการสอนและการเรียนในทางศิลปแบบไทย. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, v. 9, p. 33, 11.