[1]
หมวดทอง อ., “เกลือ และประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานชุมชนในอีสาน”, Arch SU Journal, vol. 29, p. 165, Jan. 2017.