[1]
ล่อใจเ., อานโพธิ์ทองก., and ศรีเสาวนันท์อ., “ไม้และอิฐในการก่อสร้างเรือนชาวไทเหนือ ชุมชนบ้านหนองเงิน เชียงตุง เมียนมาร์”, Arch SU Journal, vol. 28, p. 41, 1.