[1]
- -, “บทบรรณาธิการ”, Arch SU Journal, vol. 24, p. xi, 1.