[1]
วัสสันตชาติน., “การเสื่อมสภาพของพระพุทธรูปอันเนื่องมาจากเกลือ กรณีศึกษา: พระพุทธรูปในพระอุโบสถหลังเดิม วันอินทารามวรวิหาร กทม.”, Arch SU Journal, vol. 24, p. 205, 1.