[1]
- -, “ปกหน้า, คำนำ (Forward),รายชื่อผู้เขียนบทความ”, Arch SU Journal, vol. 11, 1.