[1]
-พ., “หัวข้อการสอนและการเรียนในทางศิลปแบบไทย”, Arch SU Journal, vol. 9, p. 33, 1.