[1]
- -, “ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร | INTRODUCTION”, Arch SU Journal, vol. 30, 1.