[1]
ปิยะเจริญเดช ท., มทฺทโว พ. และ สนฺตมโน พ. 2020. การกำเนิดรัฐตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 9, 2 (ส.ค. 2020), 193–202.