[1]
ดีเยี่ยม พ. 2021. บทบาทพระสงฆ์กับความสำเร็จในการบริหารเชิงระบบในองค์กรศาสนา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 10, 2 (ส.ค. 2021), 241–252.