[1]
จาดตานิม ช. 2022. การพัฒนารูปแบบศักยภาพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคความปกติใหม่ (New Normal). วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 1 (เม.ย. 2022), 123–138.