[1]
เภาเจริญ พ. 2022. เคป๊อบ แฟนด้อม และการเคลื่อนไหวทางการเมือง: . วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 2 (ส.ค. 2022), 125–138.