[1]
ไชยชาติ พ. , ต้าวคำ ณ. , อุทาพันธ์ .ภ. , พุดชู .ส. และ ผาเจริญ ว. 2022. มหาตมะ คานธี : การเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อสู้แบบสัตยาเคราะห์. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 2 (ส.ค. 2022), 166–180.