[1]
ศรีสุข ณ. , เพิ่มขึ้น จ. , ฟองจันตา พ. , อัจฉริยประภา ส. และ ไชยบุรี ฤ. 2022. การพัฒนาพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนในล้านนา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 11, 3 (ธ.ค. 2022), 65–73.