[1]
สุขหมื่น ช. , ราญสระน้อย ท. , ปูรานิธี ฉ. , วณิชธนานันต์ ฉ. , รุจิธำรงกุล ว. , ลักขณาภิชนชัช ท. และ เบียดนอก ช. 2023. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 1 (เม.ย. 2023), 28–40.