[1]
เอกธวัชกุล เ. , จันทนดิษฐ์ ช. , คุ้มสุวรรณ์ ป. , พิพัฒน์พรไพศาล ร. , นาคแกมแก้ว ช. และ วีระวัฒน์ ว. 2023. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 1 (เม.ย. 2023), 41–51.