[1]
กุลสวัสดิ์ ธ. และ พ่วงเถื่อน ภ. 2023. ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 2 (ส.ค. 2023), 190–204.