[1]
ธรรมสอน ก. และ สาแก้ว อ. 2023. พุทธวิธีบริหารจากวรรณกรรมสามก๊ก. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 2 (ส.ค. 2023), 223–234.